Nano Shield Cleaner

เครื่องพ่นมือพ่นเท้า-NanoShield-9_0.jpg

เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ ใช้สำหรับพ่นมือพ่นเท้าแบบอัตโนมัติ

เป็นเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ (เครื่องพ่นละอองฝอย) ใช้สำหรับพ่นมือและพ่นเท้าแบบอัตโนมัติ ป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรค-เชื้อไวรัลที่ติดมากับมือและเท้า จากการสัมผัสโดยที่ไม่รู้ตัว อาทิ การสัมผัสมือ การหยิบจับ การับประทานอาหาร

หรือการเดินในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว พร้อมฟังก์ชั่นเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดอุณหภูมิร่างกายที่แม่นยำ

และจอแสดงผลขนาดใหญ่